Kodex a hodnoty pracovníků

 • jednám vždy v souladu se zákony České republiky
 • jsem čestný a spravedlivý
 • reprezentuji naši společnost
 • respektuji pokyny nadřízených
 • úkoly řeším s  maximální profesionalitou
 • při výkonu funkce se řídím profesními standardy
 • maximálně spolupracuji se svými spolupracovníky
 • dodržuji firemní standardy ustrojenosti a osobní upravenosti
 • za všech okolností jednám korektně a zdvořile
 • jsem loajální k zákazníkovi a k naší společnosti
 • nepoužívám vulgarismy
 • dodržuji etický kodex Falcon security, s.r.o.